1
Bạn cần hỗ trợ?

Các sản phẩm từ hạt đác

Nhưng nhắc tới hạt đác không ai không nghĩ đến thương hiệu Hạt đác Nha Trang,
nơi có trữ lượng hạt đác nhiều và ngon ở Việt Nam.

icon

Đác rim chanh dây

Giá: 130,000đ/1kg

icon

Đám rim thơm gừng

Giá: 130,000đ/1kg

icon

Đác tươi

Giá: 60,000đ/1kg

icon

Đác rim chanh dây

Giá: 130,000đ/1kg

icon

Đám rim thơm gừng

Giá: 130,000đ/1kg

icon

Đác tươi

Giá: 60,000đ/1kg

icon

Đác rim chanh dây

Giá: 130,000đ/1kg

icon

Đám rim thơm gừng

Giá: 130,000đ/1kg

icon

Đác tươi

Giá: 60,000đ/1kg

sep

VIDEO

sep
separator